O nama 2017-09-14T22:04:56+00:00

OPĆI PODACI O DRUŠTVU

Hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, Zagreb, Bakačeva 5 (skraćena tvrtka: HMID d.o.o.) osnovano je 15. srpnja 1997., registrirano je 12. studenoga 1997. na Trgovačkom sudu u Zagrebu te djeluje na temelju odobrenja tadašnje Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske od 10. ožujka 1998., broj UP/I-450-08/98-01/36, ur.broj: 567-02/98-2. Danas posluje na temelju odobrenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 25. srpnja 2014. za obavljanje djelatnosti osnivanja i upravljanja alternativnim investicijskim fondom.

DJELATNOST DRUŠTVA

Djelatnost Društva je osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima.

INVESTICIJSKI FOND KOJIM DRUŠTVO UPRAVLJA

Društvo upravlja jednim alternativnim investicijskim fondom – KAPITALNIM FONDOM d.d., zatvorenim alternativnim investicijskim fondom s privatnom ponudom, Zagreb, Bakačeva 5.

SJEDIŠTE:

Bakačeva 5, 10 000 Zagreb

OIB:

07229900031

MBS:

080181130

NADLEŽNI SUD:

Trgovački sud u Zagrebu

DATUM OSNIVANJA:

15. srpnja 1997.

TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA:

5.000.000,00 kn

OSNIVAČ/ČLAN DRUŠTVA:

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Zagreb, A. Mihanovića 3 (100% vrijednosti temeljnog kapitala)

RAČUN DRUŠTVA:

HR1323600001102413284 (Zagrebačka banka)

UPRAVA DRUŠTVA

Mr.sc. Darko Horvatin, predsjednik Uprave. Diplomirao je i magistrirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radio je u više domaćih i inozemnih financijskih i investicijskih institucija na različitim poslovima (od kreditnog referenta do predsjednika Uprave). Položio je ispite za investicijskog savjetnika, upravitelja mirovinskih fondova i upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva. Dodatno se usavršavao pohađanjem stručnih seminara u zemlji i inozemstvu. Autor je nekoliko stručnih članaka vezanih uz tržište kapitala. Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 16. prosinca 2016. dobio je suglasnost za obavljanje funkcije člana Uprave HMID d.o.o. kao društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, u skladu sa Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima.

Darjan Radičević, CFA, član je Uprave. Diplomirao je i završio poslijediplomski specijalistički studij na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu sa stečenim zvanjem sveučilišnog specijalista financijskih institucija i tržišta. Položio je sve ispite i ispunio sve uvjete CFA Instituta te je nositelj CFA (Chartered Financial Analyst) diplome. Položio je ispite za brokera, investicijskog savjetnika, ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova te ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva. Dodatno se usavršavao pohađanjem stručnih seminara u inozemstvu. Posjeduje višegodišnje iskustvo na poslovima financijske analize i valuacija te upravljanja imovinom. Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 16. prosinca 2016. dobio je suglasnost za obavljanje funkcije člana Uprave HMID-a d.o.o. kao društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima u skladu sa Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima.

NADZORNI ODBOR DRUŠTVA

Od 24. svibnja 2016. članovi Nadzornog odbora Društva su:

  • Stjepan Brčić, magistar prava iz Zagreba. Radio je na najvišim rukovodećim funkcijama (ravnatelj HZMO-a, izvršni direktor u PBZ-u, direktor PBZ nekretnina). Trenutačno vodi odvjetnički ured u Zagrebu.
  • Dražan Bilokapić, stručni spec. oec., MBA iz Zagreba. Radio je na najvišim rukovodećim funkcijama u gospodarstvu koje su obuhvaćale financijske i  komercijalne grupe poslova. Trenutačno je direktor poduzeća Premium d.o.o. iz Zagreba.
  • Jozo Brković, upravni pravnik iz Zagreba. Od 1985. zaposlen je u HZMO-u na administrativnim poslovima (voditelj odsjeka, viši stručni savjetnik).

DELEGIRANI POSLOVI DRUŠTVA

Društvo je delegiralo poslove interne revizije na Leitner+Leitner Revizija d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 47/2.

Dokumenti

Organizacijska struktura

Naša organizacijska struktura
Organizacijska struktura HMID d.o.o.

Financijska izvješća

Ovdje možete naći posljednja financijska izvješća

HANFA odobrenje

Odobrenje za rad Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

Kontaktirajte nas za više informacija!