Dobrodošli

HMID d.o.o. posluje na temelju odobrenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za obavljanje djelatnosti osnivanja i upravljanja alternativnim investicijskim fondom. Društvo upravlja sa dva alternativna investicijska fonda – KAPITALNIM FONDOM d.d., zatvorenim alternativnim investicijskim fondom s privatnom ponudom i HMID PLUS, otvorenim alternativnim investicijskim fondom s privatnom ponudom. Relevantne informacije možete pronaći na ostalim stranicama.

OBAVIJEST:

Općenita obavijest o postupku i uvjetima preračunavanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti

Društva za upravljanje UCITS fondovima i društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima članovi Udruženja investicijskih i mirovinskih fondova Hrvatske gospodarske komore (HGK) ujedno i potpisnici Etičkog kodeksa za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, temeljem članka 63. stavka 2. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN br. 57/2022, 88/2022; dalje u tekstu: Zakon) te članaka 2. i 3.Pravilnika o obavještavanju klijenata pružatelja financijskih usluga o uvođenju eura kao službene valute Republike Hrvatske (NN br. 90/2022; dalje u tekstu: Pravilnik) ovim putem ulagateljima (klijentima) objavljuju Općenitu obavijest o postupku i uvjetima preračunavanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti. Ova informacija odnosi se na sve kategorije ulagatelja (klijenata) investicijskih fondova potpisnika.

Dana 1. siječnja 2023. godine euro će postati službena valuta Republike Hrvatske te će se toga dana provesti preračunavanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti bez naknade, primjenom fiksnog tečaja konverzije sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona.

Fiksni tečaj konverzije utvrđen je Uredbom Vijeća (EU) 2022/1208 od 12. srpnja 2022. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2866/98 u pogledu stope konverzije eura za Hrvatsku, objavljenoj u Službenom listu Europske unije odnosno Odlukom o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj koju je donijela Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 21. srpnja 2022. (NN 85/22), i iznosi 7,53450 kuna za jedan euro.

Na dan 1. siječnja 2023. godine preračunavanje će se provesti tako što se cijena udjela u UCITS fondu i cijena udjela u AIF-u koja se za dan koji prethodi danu uvođenja eura utvrđuje u kuni, na dan uvođenja eura iskazuje se u euru na temelju vrijednosti neto imovine fonda koja je preračunata u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije, a dobiveni iznos zaokružuje se u skladu sa Zakonom i propisima kojima se uređuje poslovanje tih fondova, odnosno prospektom pojedinog fonda.

Svaki ulagatelj (klijent) zadržat će isti broj udjela koji je imao i prije preračunavanja te će o istom biti obaviješten putem individualne obavijesti sukladno Zakonu i Pravilniku, koja će klijentima biti poslana najkasnije 30 dana od dana uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske. Navedena individualna obavijest bit će poslana klijentima koji su do datuma uvođenja eura imali ugovoren financijski proizvod ili uslugu u kunama čija je vrijednost iskazana u kunama, odnosno onim klijentima kojima je imovina ili potraživanje kod pružatelja financijskih usluga bila iskazana u kunama, odnosno koji su prije uvođenja eura kupili financijski proizvod ili primili financijsku uslugu u kunama. Preračunavanje imovine fonda, te cijene udjela fonda neće imati utjecaj na prava i obveze ulagatelja iz ugovornog odnosa tog fonda.

Ulagateljima (klijentima) će se u razdoblju od dana 5. rujna 2022. godine do zaključno dana 31. prosinca 2023. godine, dvojno prikazivati novčane vrijednosti za fondove čija je vrijednost prije dana 1. siječnja 2023. godine iskazana u kuni (HRK), i to novčani iskaz vrijednosti odnosno cijena udjela u fondovima, cijena udjela za početno i završno stanje te početno i završno stanje udjela, u izvatku o stanju i prometima udjelima u fondu, cijena udjela i stanje nakon transakcije u potvrdi o transakciji udjelima te agregirani iznos ex ante informacija o troškovima i naknadama.

S obzirom da se cijene usluga (naknade) društava za upravljanje UCITS fondovima i društava za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima iskazuju u postotku, iste u navedenom razdoblju neće biti dvojno prikazane u poslovnim prostorijama i na internetskoj stranici, dok će fiksni tečaj konverzije u poslovnim prostorijama i na internetskoj stranici biti prikazan.

Dvojno iskazivanje cijena

U skladu s člankom  47. stavkom 1., 9. i 12. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Narodne novine br. 57/22 i 88/22), Društvo će u razdoblju od 05.rujna do 31.prosinca 2022. godine sve naknade ulagateljima a koje se sukladno pravilima alternativnih investicijskih fondova s privatnom ponudom pod upravljanjem obračunavaju u  postotnom iznosu, kao i cijene udjela istih fondova, iskazivati dvojno u (HRK i u EUR)  po fiksnom tečaju konverzije koji iznosi 7,53450 kuna za 1 euro, kojega je odredilo Vijeće Europske unije svojom Odlukom (EU) 2022/1211 od 12. srpnja 2022. o usvajanju eura u Hrvatskoj 1. siječnja 2023.

Nova poslovna adresa HMID d.o.o. je: Hektorovićeva 2, Grand Centar, 10 000 Zagreb.

S obzirom na izvanredne okolnosti prouzrokovane potresom, poslovne prostorije HIMD-a na adresi Bakačeva 5, Zagreb, nedostupne su do daljnjega zbog sigurnosnih razloga. Stoga je naše poslovanje premješteno na novu adresu: Hektorovićeva 2/II. kat, Grand Centar, 10 000 Zagreb. Brojevi telefona i svi ostali kontaktni podaci su ostali isti. Sve eventualne promjene navedenih okolnosti i podataka, biti će objavljene putem ove Internet stranice.

Kontaktirajte nas za više informacija!