HMID PLUS – otvoreni AIF s privatnom ponudom

Osnovni podaci o fondu HMID PLUS

TIP: Otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom
DATUM OSNIVANJA: 17. listopada 2018.
MB: 4993306
OIB: 41881411646
DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE: Hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo d.o.o.
ISIN: HRHMIDUPLUS8
DEPOZITNA BANKA: Hrvatska poštanska banka
PROFIL ULAGATELJA: Pravne osobe i/ili poslovni subjekti pod uvjetom da su kvalificirani, odnosno profesionalni ulagatelji. Nije namijenjen malim ulagateljima.
DOSTUPNOST INFORMACIJA O FONDU Pravila Fonda i posljednji revidirani godišnji financijski izvještaji su dostupni ulagateljima u Fond

TIP: Otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom
DATUM OSNIVANJA: 17. listopada 2018.
MB: 4993306
OIB: 41881411646
DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE: Hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo d.o.o.
ISIN: HRHMIDUPLUS8
DEPOZITNA BANKA: Hrvatska poštanska banka
PROFIL ULAGANJA: Pravne osobe i/ili poslovni subjekti pod uvjetom da su kvalificirani, odnosno profesionalni ulagatelji. Nije namijenjen malim ulagateljima.
DOSTUPNOST INFORMACIJA O FONDU: Pravila Fonda i posljednji revidirani godišnji financijski izvještaji su dostupni ulagateljima u Fond

Kontaktirajte nas za više informacija!