O Kapitalnom fondu

Kapitalni fond – rezultati

Rezultati Kapitalnog fonda od osnutka (do 31.12.2022):

Rast neto imovine Fonda 308,61%
Prosječan godišnji prinos 7,44%
Rast neto imovine fonda (mil kn) 1.141,3
Isplaćena dividenda (mil kn) 246,4
Starost fonda u godinama 23,8

Rast neto imovine fonda 308,61%
Prosječan godišnji prinos 7,44%
Rast neto imovine fonda (mil kn) 1.141,3
Isplaćena dividenda (mil kn) 246,4
Starost fonda u godinama 23,8

Kapitalni fond – zatvoreni AIF s privatnom ponudom

Osnovni podaci o Kapitalnom fondu

TIP: zatvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom
DATUM OSNIVANJA: 26. ožujka 1999.
MB: 1436317
OIB: 08269700991
DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE: Hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo d.o.o.
TEMELJNI KAPITAL: 49.991.513,00 EUR
BROJ DIONICA: 3.845.501 dionica; sve su uključene u SKDD do 25. listopada 2006.
NOMINALNA VRIJEDNOST DIONICE: 13,00 EUR
ISIN: HRKAPFRA0005
VLASNIČKA STRUKTURA: HZMO : 99.992%
HMID  : 0.008%
SJEDIŠTE FONDA: Zagreb
DEPOZITNA BANKA: Hrvatska poštanska banka
IBAN: HR0823900011300003136
REGISTARSKI SUD: Trgovački sud u Zagrebu
PROFIL ULAGATELJA: U skladu sa Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima namijenjen je profesionalnim i/ili kvalificiranim ulagateljima. Nije namijenjen malim ulagateljima.
DOSTUPNOST INFORMACIJA O FONDU: Pravila i Statut Fonda i propisana financijska izvješća dostavljaju se dioničarima Fonda putem web stranice Društva –  www.hmid.hr

TIP: Zatvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom
DATUM OSNIVANJA: 26. ožujka 1999.
MB: 1436317
OIB: 08269700991
DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE: Hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo d.o.o.
TEMELJNI KAPITAL: 49.991.513,00 EUR
BROJ DIONICA I OGRANIČENJA: 3.845.501 dionica; sve su uključene u SKDD do 25. listopada 2006.
NOMINALNA VRIJEDNOST DIONICE: 13,00 EUR
ISIN: HRKAPFRA0005
VLASNIČKA STRUKTURA HZMO: 99.992% HMID: 0.008%
SJEDIŠTE FONDA: Zagreb
DEPOZITNA BANKA: Hrvatska poštanska banka
IBAN: HR0823900011300003136
REGISTARSKI SUD: Trgovački sud u Zagrebu
PROFIL ULAGANJA: U skladu sa Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima namijenjen je profesionalnim i/ili kvalificiranim ulagateljima. Nije namijenjen malim ulagateljima.
DOSTUPNOST INFORMACIJA O FONDU: Pravila i Statut Fonda i propisana financijska izvješća dostavljaju se dioničarima Fonda putem web stranice Društva – www.hmid.hr

PREDMET POSLOVANJA FONDA

Predmet poslovanja Fonda je prikupljanje novčanih sredstava privatnom ponudom svojih dionica i ulaganje tih sredstava u skladu sa zakonom, pravilima i Statutom Fonda.

TRAJANJE FONDA

Fond je osnovan na neodređeno vrijeme.

UPRAVA DRUŠTVA KAO UPRAVA FONDA:

Dr.sc. Darko Horvatin
Darjan Radičević, CFA
Dražen Mršić, dipl.iur

NADZORNI ODBOR FONDA:

Zlatko Lovrić, predsjednik
Hrvoje Prusina, zamjenik predsjednika
Ivana Duvnjak, član
Ivan Penić, član
Cvjetko Obradović, član

PODACI O DEPOZITARU KAPITALNOG FONDA d.d.

Depozitar Fonda je Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb, Jurišićeva ulica 4. Banka ima upisani temeljni kapital od 161.970.000,00 eura. Registrirana je na Trgovačkom sudu u Zagrebu pod MBS: 080010698.

Depozitar ima odobrenje:

  • Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske, klasa: UP/I-450-08/03-02/90, ur.broj: 567-03/03-3, od 26. ožujka 2003. za obavljanje poslova skrbništva;
  • Hrvatske narodne banke, br. 1213/2003 od 14. svibnja 2003. za obavljanje poslova skrbništva depozitne banke.

Poslove depozitara Banka obavlja samostalno, a poslove pohrane i namire inozemnih financijskih instrumenata delegira sljedećim trećim osobama s kojima ima sklopljene ugovore o delegiranju poslova, poddepozitarima:

  • Clearstream Banking SA
  • State Street International Bank GmbH
  • Ljubljanska banka d.d. Ljubljana
  • Vojvođanska banka a.d. Novi Sad
  • Stopanska banka a.d. Skopje, R. Makedonija
  • Crnogorska komercijalna banka d.d., R. Crna Gora
  • Raiffeisen Bank dd, R Bosna i Hercegovina
  • Erste & Steiermärkische Bank d.d. Zagreb

Portfelj

PET NAJZASTUPLJENIJIH DJELATNOSTI

na dan 31. prosinca 2022.

Djelatnost Udio u portfelju Fonda
1. Industrija 45,4%
2. Prehrana i pića 15,0%
3. Nafta i plin 8,3%
4. Osiguranja 7,9%
5. Farmaceutika 5,3%

PET NAJZASTUPLJENIJIH ZEMALJA

na dan 31. prosinca 2022.

Zemlja Udio u portfelju Fonda
1. Hrvatska 59,6%
2. Slovenija 15,1%
3. Austrija 10,1%
4. Rumunjska 8,1%
5. Njemačka 2,8%

PET NAJZASTUPLJENIJIH DIONICA

na dan 31. prosinca 2022.

Dionica Udio u portfelju Fonda
1. Končar elektroindustrija d.d. 36,4%
2. Podravka d.d. 15,0%
3. Krka d.d. 5,3%
4. Adris Grupa (povlaštene dionice) 3,8%
5. Zavarovalnica Triglav 3,5%

PET NAJZASTUPLJENIJIH DJELATNOSTI

na dan 31. prosinca 2022.

Djelatnost / Udio u portfelju Fonda

1. Industrija 45,4%
2. Prehrana i pića 15,0%
3. Nafta i plin 8,3%
4. Osiguranja 7,9%
5. Farmaceutika 5,3%

PET NAJZASTUPLJENIJIH ZEMALJA

na dan 31. prosinca 2022.

Zemlja / Udio u portfelju Fonda

1. Hrvatska 59,6%
2. Slovenija 15,1%
3. Austrija 10,1%
4. Rumunjska 8,1%
5. Njemačka 2,8%

PET NAJZASTUPLJENIJIH DIONICA

na dan 31. prosinca 2022.

Dionica / Udio u portfelju Fonda

1. Končar elektroindustrija d.d. 36,4%
2. Podravka d.d. 15,0%
3. Krka d.d. 5,3%
4. Adris Grupa (povlaštene dionice) 3,8%
5. Zavarovalnica Triglav 3,5%

Dokumenti

Statut Kapitalnog fonda

Statut Kapitalnog fonda

Kapitalni fond – Statut

Pravila Kapitalnog fonda

Pravila Kapitalnog fonda

Kapitalni fond – Pravila

HANFA rješenje o usklađenju Kapitalnog fonda

HANFA rješenje o usklađenju Kapitalnog fonda

Kapitalni fond – HANFA rješenje-usklađenje AIF

Kontaktirajte nas za više informacija!