OPĆI PODACI O DRUŠTVU

Hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, Zagreb (skraćena tvrtka: HMID d.o.o.) osnovano je 15. srpnja 1997., registrirano je 12. studenoga 1997. na Trgovačkom sudu u Zagrebu te djeluje na temelju odobrenja tadašnje Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske od 10. ožujka 1998., broj UP/I-450-08/98-01/36, ur.broj: 567-02/98-2. Danas posluje na temelju odobrenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 25. srpnja 2014. za obavljanje djelatnosti osnivanja i upravljanja alternativnim investicijskim fondom. HMID d.o.o. posluje kao veliki UAIF, sukladno Zakonu o alternativnim investicijskim fondovima.

DJELATNOST DRUŠTVA

Djelatnost Društva je osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima.

Društvo upravlja sa dva alternativna investicijska fonda:

  • KAPITALNIM FONDOM d.d., zatvorenim alternativnim investicijskim fondom s privatnom ponudom i
  • HMID PLUS otvorenim alternativnim investicijskim fondom s privatnom ponudom

Alternativni investicijski fondovi s privatnom ponudom namijenjeni su profesionalnim i kvalificiranim ulagateljima, te nisu namjenjeni malim ulagateljima.

SJEDIŠTE:

Zagreb

OIB:

07229900031

MBS:

080181130

NADLEŽNI SUD:

Trgovački sud u Zagrebu

DATUM OSNIVANJA:

15. srpnja 1997.

TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA:

5.000.000,00 kn

OSNIVAČ/ČLAN DRUŠTVA:

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Zagreb, A. Mihanovića 3 (100% vrijednosti temeljnog kapitala)

RAČUN DRUŠTVA:

HR1323600001102413284 (Zagrebačka banka)

UPRAVA DRUŠTVA

Dr.sc. Darko Horvatin, predsjednik Uprave. Diplomirao je i magistrirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te doktorirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Radio je u više domaćih i inozemnih financijskih i investicijskih institucija na različitim poslovima (od kreditnog referenta do predsjednika Uprave). Položio je ispite za investicijskog savjetnika, upravitelja mirovinskih fondova i upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva. Dodatno se usavršavao pohađanjem stručnih seminara u zemlji i inozemstvu. Autor je nekoliko stručnih članaka vezanih uz tržište kapitala. Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 16. prosinca 2016. dobio je suglasnost za obavljanje funkcije člana Uprave HMID d.o.o. kao društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, u skladu sa Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima.

Darjan Radičević, CFA, član Uprave. Diplomirao je i završio poslijediplomski specijalistički studij na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu sa stečenim zvanjem sveučilišnog specijalista financijskih institucija i tržišta. Položio je sve ispite i ispunio sve uvjete CFA Instituta te je nositelj CFA (Chartered Financial Analyst) diplome. Položio je ispite za brokera, investicijskog savjetnika, ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova te ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva. Dodatno se usavršavao pohađanjem stručnih seminara u inozemstvu. Posjeduje višegodišnje iskustvo na poslovima financijske analize i valuacija te upravljanja imovinom. Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 16. prosinca 2016. dobio je suglasnost za obavljanje funkcije člana Uprave HMID-a d.o.o. kao društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima u skladu sa Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima.

Dražen Mršić, dipl. iur., član Uprave. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Ima položen pravosudni ispit. Svoje dugogodišnje stručno iskustvo stekao je i kao odvjetnik u vlastitom odvjetničkom uredu i u financijskom sektoru radeći u nekoliko kreditnih i javnih institucija u Hrvatskoj i CEE regiji na rukovodećim pozicijama i pozicijama članova upravnih odbora zaduženih, između ostaloga, i za investicijsko bankarstvo i druge infrastrukturne projekte. Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 23. prosinca 2020. dobio je suglasnost za obavljanje funkcije člana Uprave HMID d.o.o. kao društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, u skladu sa Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima.

NADZORNI ODBOR DRUŠTVA

Članovi Nadzornog odbora Društva su:

  • Miroslav Smetiško, mag.oec, načelnik Sektora za nacionalne programe i projekte udruga u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Prethodno je radio u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava kao glavni savjetnik ministra, kao stručni savjetnik u Ministarstvu, te kao savjetnik u Kabinetu ministra Ministarstva rada i mirovinskog sustava, odnosno kao asistent zastupnika u Europskom parlamentu.
  • Luka Čirko, sveučilišni specijalist pripreme i provedbe EU projekata. Radi kao glavni savjetnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike na poslovima iz djelokruga Europskog socijalnog fonda. Prije toga je radio u Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Službi za odobrenje isplata za investicijske mjere ruralnog razvoja.
  • Prof. dr. sc. Gordana Kordić, redovita profesorica na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Katedri za financije gdje je nositelj i/ili izvođač nastave na više kolegija, te sudjeluje u znanstveno-istraživačkom radu i recenzentskim aktivnostima. Gostujući je profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, Bosna i Hercegovina. Magistrirala je na Ekonomskom Fakultetu u Zagrebu s temom „Monetarna politika i bankarstvo u uvjetima dolarizacije i valutnog odbora“. Doktorirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru s temom „Uloga tečajnog režima u procesu priključenja Europskoj uniji“. Samostalno ili u koautorstvu objavila je više desetaka znanstvenih i stručnih radova te je 2018. godine dobila nagradu “Dr. Pero Jurković” za najbolji znanstveni rad iz područja financija. Aktivno sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim konferencijama i skupovima. Recenzent je znanstvenih radova za časopise, konferencije i znanstvene monografije.
  • Antun Šunjić, magistar specijalist ekonomije, radio je u više tvrtki, na različitim poslovima i projektima, među ostalim: Ericsson NT Project Manager fiber optics development, na poslovima u nacionalnom startup inkubatoru StartUp Hrvatska, te kao direktor tvrtke Infinitas poslovna platforma d.o.o. Zagreb i Agit d.o.o. Varaždin.
  • Tena Rilović, magistra prava. Trenutno obavlja poslove predstojnice Ureda ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Prethodno je radila u odvjetničkom uredu, a prije prelaska u Ured ravnatelja provodila je postupke javne nabave u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.

DELEGIRANI POSLOVI DRUŠTVA

Društvo je delegiralo poslove interne revizije na Leitner+Leitner Revizija d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 47/2.

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama, na dopunu ili ispravak informacija te pravo na ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Službeniku za informiranje koji je dostupan za kontakt:

  • Telefonski na 01-4874-330
  • Putem e-maila na legal@hmid.hr
  • Pisanim putem na adresu: Bakačeva 5, 10000 Zagreb.

Ukoliko podnosite pisani zahtjev, molimo vas da popunite jedan od niže navedenih obrazaca:

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15)

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija („Narodne novine“ br. 12/14)

Godišnji izvještaj o provedbi ZPPI za 2020. godinu (.csv/.pdf)

Godišnji izvještaj o provedbi ZPPI za 2021. godinu (.pdf)

Kontaktirajte nas za više informacija!