BEZ RAZMATRANJA ŠTETNOG UČINKA NA ODRŽIVOST

Izjava da HMID ne razmatra štetne učinke na održivost
Informacija o politikama Društva u vezi uključivanja rizika održivosti

Rizik održivosti je okolišni, socijalni ili upravljački događaj koji može uzrokovati materijalno negativan utjecaj na vrijednost ulaganja.

Okolišni događaj: klimatske promjene, održiva upotreba i zaštita vodenih i morskih resursa, prijelaz na kružnu ekonomiju, recikliranje i prevencija otpada, zaštita od zagađenja i očuvanje zdravih ekosustava.

Socijalni događaj: jednakost, socijalna povezanost, socijalna integracija i radni odnosi.

Rizik korporativnog upravljanja: čvrsta struktura upravljanja, odnosi sa zaposlenicima, naknade za odgovarajuće osoblje i poštivanje poreza.

Politike u vezi s uključivanjem rizika održivosti u svoj proces odlučivanja o ulaganjima

S obzirom da Društvo upravlja rizicima prema načelima razmjernosti i materijalne značajnosti, rizik održivosti će imati utjecaj na odluke u investicijskom procesu samo ako je vjerojatan i materijalno značajan, kao i svi drugi rizici, te Društvo nema dodane posebne kriterije kojima bi izdvajalo investicije sa niskim ili visokim utjecajem rizika održivosti. Štoviše, s obzirom da je fond dionički alternativni investicijski fond sa portfeljem uvrštenih vrijednosnih papira, Društvo je mišljenja kako svi relevantni rizici utječu na cijenu tih instrumenata te da bi rizik održivosti trebalo promatrati kao podvrstu tržišnog rizika.

U tržišne rizike Društvo ubraja različite rizike povezane s izdavateljem i okruženjem u kojem posluje a uključuju i rizik održivosti ulaganja.

Uključivanje rizika održivosti u politike o isplaćivanju primitaka

Rizici održivosti se ne uzimaju kao poseban kriterij u vezi s primicima i nagrađivanjem zaposlenika Društva, bilo prilikom definiranja radnih ciljeva niti prilikom određivanja vrste i visine nagrade zaposlenicima.

Kontaktirajte nas za više informacija!