Uvjeti korištenja

Pristup ovoj stranici i podacima sadržanim na njoj podložni su navedenim uvjetima i odredbama. Ako se ne slažete s ovim uvjetima (Uvjeti korištenja) , nemojte koristiti ove web stranice. Nastavite li ih dalje koristiti, smatrat će se da ste pristali na predmetne pravne uvjete.

1. Pristup

HMID d.o.o. (u daljnjem tekstu HMID) ne jamči da su materijali sadržani na predmetnim www stranicama primjereni ili korisnički dostupni na određenim lokacijama, odnosno ne odgovara za pristup istima s teritorija država gdje je njihov sadržaj zakonom zabranjen. Smatrat će se da je pristup www stranicama s navedenih lokacija poduzet samovoljno uz odgovornost korisnika prema mjerodavnom pravu.

2. Zaštita vlasništva

HMID i njegovi partneri ili originalni autori su vlasnici prava na dijelovima ovih stranica i drugih intelektualnih vlasništva u relaciji sa ovim stranicama. Ovime istovremeno pristajete  na zabranu reprodukcije, umnožavanja ili distribucije dizajna ili podloge www stranica HMID, pojedinačnih elemenata www stranica, dizajna logotipa HMID bez izričitog pismenog odobrenja HMID-a.

3. Znakovi i marke

HMID logo i ostali logotipovi na stranicama su zaštićeni znakovi ili robne marke, registrirani ili ne, od HMID. Ostali zaštićeni znakovi ili robne marke su vlasništvo njihovih zakonskih predstavnika i/ili vlasnika. Ništa na ovim stranicama ne može biti interpretirano kao pravo Vama, da direktno ili indirektno koristite zaštićene znakove reproducirane na ovim www stranicama bilo da pripadaju HMID-u  odnosno trećim osobama, bez pisanog odobrenja HMID-a.

4. Nadležnost

Ovime prihvaćate i podvrgavate se hrvatskom materijalnom pravu kao isključivo mjerodavnom za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja, i uvjeta upotrebe ove web stranice. Svaki spor ili nedoumicu nastalu sa ovim “Uvjetima korištenja” ili u vezi s njima će strane nastojati riješiti u dobroj vjeri (dobroj namjeri) kroz pregovore prije sudskog postupka u roku od 45 dana od dobivanja pisanog očitovanja. Ne uzimajući u obzir gore navedeno, HMID može poduzeti trenutno pravne akcije ako bude potrebno zaštititi povjerljive ili vlastite informacije or to obtain any interim injunction. Hrvatski sudovi tj. Sud u Zagrebu su isključivo nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetnih web stranica ili u vezi s njima.

5. Informacije

5.1. HMID ne želi primati povjerljive ili informacije koje se tiču vlasništva, od Vas, preko ove Web stranice. Molimo vas da vodite računa o tome da slanje privatnih poruka putem elektronske pošte na internetu može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih ili pogrešnoj dostavi. Molimo imajte na umu  da će se bilo koje informacije ili materijal koji se pošalje HMID-u tretirati kao da nisu povjerljive. Slanjem nekih informacija ili materijala HMID-u , vi dajete HMID-u neograničenu i neopozivu licencu za upotrebu, kopiranje, prikaz, izvođenje, mijenjanje, prijenos i distribuciju tih materijala ili informacija, te se također slažete da HMID može slobodno koristiti bilo koje ideje, koncepte, znanja ili tehnike koje ste mu poslali u bilo koju svrhu. Međutim, mi nećemo objaviti vaše ime ili na drugi način publicirati činjenicu da ste nam Vi poslali materijale ili druge informacije, osim ako: (a) dobijemo vašu dozvolu da koristimo vaše ime; ili (b) vas prije obavijestimo da će materijali ili druge informacije koje ste nam poslali na određeni dio ovih stranica, biti objavljeni ili na neki drugi način biti na njima upotrebljeno zajedno s vašim imenom; ili (c) smo obavezni zakonom.

5.2. Sve informacije dostupne na www stranicama isključivo su informativnog karaktera, ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećima. Informacije o pojedinim proizvodima i uslugama s ovih www stranica podložne su određenim ograničenjima u vezi sa subjektima kojima takve informacije mogu biti dostupne.

5.3. Informacije koje HMID objavljuje na ovim www stranicama smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihovog unošenja, međutim HMID ne jamči za točnost, istinitost ili pouzdanost bilo kojeg od podataka pohranjenih na ovim www stranicama.

5.4. Linkovi na ovim stranicama Vas mogu odvesti na stranice trećih osoba i tvrtki, odnosno možete napustiti stranice HMID-a. Stranice izvan HMID nisu pod kontrolom HMID-a, te HMIDum nije odgovoran za sadržaj bilo kojih stranica do kojih ste došli linkom ili linkom na povezanoj stranici. HMID navodi linkove na stranice trećih osoba i tvrtki isključivo za “convenience” i navođenje bilo kojeg link-a ne znači promociju tih www stranica od strane HMID-a.

5.5. Molimo vas da primite na znanje da HMID može u svako vrijeme, bez prethodne najave, ažurirati ili izmijeniti podatke pohranjene na ovim www stranicama.

6. Ograničenje odgovornosti

HMID ne jamči, izričito ili prešutno, uključujući jamstva u pogledu utrživosti, odnosno podobnosti za određenu svrhu, niti preuzima bilo kakvu odgovornost za potpunost ili korisnost bilo koje od izloženih informacija, sustava, proizvoda ili procesa. Informacije dostupne na www stranicama ne smiju se smatrati temeljem za donošenje značajnih osobnih, financijskih ili poslovnih odluka, te ste suglasni da nas nećete smatrati odgovornima za neostvarenje svojih očekivanja u vezi s tim odnosno izmaklu dobit. Do zakonom predviđenih ograničenja, HMID neće odgovarati za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe koje od informacija dostupnih na ovim www stranicama.

7. Prenosivost

Ovi “Uvjeti korištenja” se ne mogu dodijeliti ili prenesti od strane Vas bez prethodne pisane potvrde od strane HMID-a. HMID može dodijeliti ova “Pravila korištenja” bilo kojoj pridruženoj osobi ili trećoj strani u cijelosti ili samo pojedine dijelove.

Pravila privatnosti

HMID brine o privatnosti Vaših podataka. Našom politikom želimo izbalansirati korist moderne tehnologije u poslovanju sa pravom pojedinca da spriječi zlouporabu svojih osobnih podataka.

1. Prikupljanje osobnih podataka

Da bi koristili neke dijelove www stranica, HMID će Vas možda tražiti osobne podatke, kao Vaše ime, e-mail adrese, ime tvrtke telefonski broj (Osobni podaci). HMID koristi ove informacije kako bi poboljšao vaš rad sa web stranicama, participaciju u kampanjama i promocijama. Korištenjem stranicama i unošenjem osobnih podataka pristati ćete na Pravila privatnosti. Također, ove osobne podatke možemo koristiti u poslovne svrhe kao što su informacije koje će Vam pomoći u poslovanju, upozoriti Vas na određene proizvode, promocije i sl. HMID će držati ove podatke u sigurnom okruženju. Informacije o Vama kojima raspolažemo ćemo se truditi držati ažurnim te ćemo ih smatrati točnim.

2. Prikupljanje informacija o domeni

HMID prikuplja informacije o domeni, kao dio analize korištenja naših stranica. Ove informacije se koriste da bi poboljšali ponudu te ne zahtjevaju bilo kakvu interakciju sa Vaše strane.

3. Davanje informacija trećim osobama

U slučajevima kada budemo uvjereni da će biti u Vašem poslovnom interesu, mi ćemo Vaše osobne podatke podijeliti sa našim poslovnim partnerima (sa isključenjem računa, kreditne kartice te informacija o narudžbi) koji Vas mogu obavještavati sa novim proizvodima i uslugama koje mogu pomoći Vašem poslovanju. Agregatne statistike o prodaji ne uključuju Vaše osobne podatke po kojima će se Vas moći osobno identificirati. U slučajevima predviđenim zakonom, možda ćemo morati Vaše osobne podatke dati nadležnoj ustanovi prema zakonu odnosno ako je to u interesu zaštite prava, imovine ili sigurnosti HMID , www stranica ili njezinih posjetitelja.

4. Korištenje kolačića (cookie-s)

WWW stranice mogu koristiti “cookies”, koji se koriste za identifikaciju posjetitelja i koji se smještaju na Vaš tvrdi disk. Cookie-s ne mogu čitati podatke s Vašeg tvrdog diska te ćete biti u mogućnosti ili prihvatiti ili odobriti upotrebu cookie-a. Neodobravanjem cookie-a u danom slučaju može rezultirati smanjenim prikazom informacija odnosno stranice možda neće biti u mogućnosti imati funkcionalnost kakva je predviđena.

5. Prava

Imate puno pravo kopirati sve osobne podatke koje mi držimo. Također imate pravo korigirati bilo kakve greške u osobnim podacima.

HMID zadržava pravo promijeniti sadržaj ovih Pravila u svakom trenutku bez posebne obavijesti te bi trebali ova Pravila konzultirati svaki puta kada posjećujete stranice za koje ste se registrirali.