O Kapitalnom fondu

Kapitalni fond – rezultati

Rezultati Kapitalnog fonda od osnutka (do 31.12.2021):

Rast neto imovine Fonda 362,39%
Prosječan godišnji prinos 6,96%
Rast neto imovine fonda (mil kn) 1.340,2
Isplaćena dividenda (mil kn) 166,3
Starost fonda u godinama 22,8

Rast neto imovine fonda 253,55%
Prosječan godišnji prinos 5,97%
Rast neto imovine fonda (mil kn) 937,7
Isplaćena dividenda (mil kn) 166,3
Starost fonda u godinama 21,8

Kapitalni fond

Osnovni podaci o kapitalnom fondu

TIP: zatvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom
DATUM OSNIVANJA: 26. ožujka 1999.
MB: 1436317
OIB: 08269700991
DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE: Hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo d.o.o.
TEMELJNI KAPITAL: 384.550.100,00 HRK
BROJ DIONICA: 3.845.501
NOMINALNA VRIJEDNOST: 100,00 HRK
ISIN: HRKAPFRA0005
Ograničenja u raspolaganju dionicama: Dionice su uključene u SKDD od 25. listopada 2006.
VLASNIČKA STRUKTURA: HZMO : 99.992%
HMID  : 0.008%
Sjedište Fonda: Zagreb
Depozitna banka: Hrvatska poštanska banka
IBAN: HR0823900011300003136
Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu

TIP: zatvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom
DATUM OSNIVANJA: 26. ožujka 1999.
MB: 1436317
OIB: 08269700991
DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE: Hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo d.o.o.
TEMELJNI KAPITAL: 384.550.100,00 HRK
BROJ DIONICA: 3.845.501
NOMINALNA VRIJEDNOST: 100,00 HRK
ISIN: HRKAPFRA0005
NOMINALNA VRIJEDNOST: 100,00 HRK
Ograničenja u raspolaganju dionicama: Dionice su uključene u SKDD od 25. listopada 2006.
VLASNIČKA STRUKTURA HZMO : 99.992% HMID : 0.008%
Sjedište Fonda: Zagreb
Depozitna banka; Hrvatska poštanska banka
IBAN: HR0823900011300003136
Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu

PREDMET POSLOVANJA FONDA

Predmet poslovanja Fonda je prikupljanje novčanih sredstava privatnom ponudom svojih dionica i ulaganje tih sredstava u skladu sa zakonom, pravilima i Statutom Fonda.

TRAJANJE FONDA

Fond je osnovan na neodređeno vrijeme.

UPRAVA DRUŠTVA KAO UPRAVA FONDA:

Dr.sc. Darko Horvatin
Darjan Radičević, CFA
Dražen Mršić, dipl.iur

NADZORNI ODBOR FONDA:

Zlatko Lovrić, predsjednik
Hrvoje Prusina, zamjenik predsjednika
Ivana Duvnjak, član
Ivan Penić, član

PODACI O DEPOZITARU KAPITALNOG FONDA d.d.

Na temelju rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, klasa: UP/I-450-08/06-03/25, ur.broj: 326-113/06-2 od 7. prosinca 2006. depozitar Fonda je Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb, Jurišićeva 4. Banka ima upisani temeljni kapital od 1.214.775.000,00 kn. Registrirana je na Trgovačkom sudu u Zagrebu pod MBS: 080010698.

Depozitar ima odobrenje:

  • Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske, klasa: UP/I-450-08/03-02/90, ur.broj: 567-03/03-3, od 26. ožujka 2003. za obavljanje poslova skrbništva;
  • Hrvatske narodne banke, br. 1213/2003 od 14. svibnja 2003. za obavljanje poslova skrbništva depozitne banke.

Poslove depozitara Banka obavlja samostalno, a poslove pohrane i namire inozemnih financijskih instrumenata delegira sljedećim trećim osobama s kojima ima sklopljene ugovore o delegiranju poslova, poddepozitarima:

  • Clearstream Banking Luxembourg
  • State Street International Bank GmbH
  • OTP Banka Srbija A.D. Novi Sad
  • Stopanska banka a.d., R. Makedonija
  • Nova Ljubljanska banka d.d., R. Slovenija
  • Crnogorska komercijalna banka d.d., R. Crna Gora
  • Raiffeisen Bank dd, R Bosna i Hercegovina

Portfelj

PET NAJZASTUPLJENIJIH DJELATNOSTI

na dan 31. prosinca 2021.

Djelatnost Udio u portfelju Fonda
1. Industrija 43,8%
2. Prehrana i pića 14,3%
3. Osiguranja 7,9%
4. Nafta i plin 6,9%
5. Farmaceutika 5,9%

PET NAJZASTUPLJENIJIH ZEMALJA

na dan 31. prosinca 2021.

Zemlja Udio u portfelju Fonda
1. Hrvatska 55,6%
2. Slovenija 15,9%
3. Austrija 11,2%
4. Rumunjska 7,4%
5. Njemačka 3,5%

PET NAJZASTUPLJENIJIH DIONICA

na dan 31. prosinca 2021.

Dionica Udio u portfelju Fonda
1. Končar elektroindustrija d.d. 33,4%
2. Podravka d.d. 13,2%
3. Krka d.d. 5,9%
4. Adris Grupa (povlaštene dionice) 3,8%
5. Mayr Melnhof 3,6%

PET NAJZASTUPLJENIJIH DJELATNOSTI

na dan 31. prosinca 2019.

Djelatnost / Udio u portfelju Fonda

1. Industrija 37,5%
2. Prehrana i pića 14,5%
3. Financije 10,0%
4. Nafta i plin 6,7%
5. Turizam 6,3%

PET NAJZASTUPLJENIJIH ZEMALJA

na dan 31. prosinca 2019.

Zemlja / Udio u portfelju Fonda

1. Hrvatska 57,2%
2. Slovenija 14,3%
3. Austrija 10,3%
4. Rumunjska 6,8%
5. Nizozemska 1,7%

PET NAJZASTUPLJENIJIH DIONICA

na dan 31. prosinca 2019.

Dionica / Udio u portfelju Fonda

1. Končar elektroindustrija d.d. 33,2%
2. Podravka d.d. 14,2%
3. Adris Grupa (povlaštene dionice) 6,4%
4. Valamar Riviera d.d. 5,7%
5. Krka d.d. 5,1%

Dokumenti

Statut Kapitalnog fonda

Statut Kapitalnog fonda

Kapitalni fond – Statut

Pravila Kapitalnog fonda

Pravila Kapitalnog fonda

Kapitalni fond – Pravila

HANFA rješenje o usklađenju Kapitalnog fonda

HANFA rješenje o usklađenju Kapitalnog fonda

Kapitalni fond – HANFA rješenje-usklađenje AIF

Kontaktirajte nas za više informacija!